Kratka biografija Dobrivoja Božića

 

Najpoznatiji patenti Dobrivoja Božića

 

Udruženje inženjera i tehničara "Dobrivoje Božić" Kraljevo je dobrovoljna, nevladina, nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih i pravnih lica, koja okuplja građane radi ostvarivanja zajedničkih i opštih ciljeva struke, na negovanju saradnje i sa drugim stručnim, naučno istraživačkim, obrazovnim, privrednim i sličnim organizacijama na osnovu uzajamnog poštovanja, uvažavanja i samostalnosti u radu u interesu realizacije zajedničkih i opštih ciljeva. Udruženje ima status pravnog lica sa svim pravima i odgovornostima u pravnom sistemu utvrdjenim Zakonom o udruženjima i Statutom UIT-a.

 

Organ upravljanja udruženja je Upravni Odbor (UO) i ima 9 (devet) članova od kojih su Predsednik, dva Potpredsednika i Sekretar članovi po funkciji, a ostalih pet se bira od delegata skupštine.

 

UIT "Dobrivoje Božić" Kraljevo, osnovano je na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva i zadataka u domenu svoje delatnosti:


- okupljanje i organizovanje inženjera i tehničara  radi ostvarivanja njihovih interesa, uvećanja njihovog stručnog znanja, obezbeđenja odgovarajućeg statusa u zajednici, na bazi njihovog stručnog doprinosa u privrednom, ekonomskom, naučno-tehničkom, tehnološkom  i ukupnom razvoju grada Kraljeva i Republike Srbije


- razvijanje svih oblika dobre međusobne saradnje sa Inženjerskom komorom i Inženjerskom akademijom u interesu svojih članova koji kada ispune uslove pomenutih institucija, mogu postati njihovi članovi


- u saradnji sa širim tehničkim asocijacijama, pružanje pomoći inženjerima u naučnom i stručnom usavršavanju i organizovanju odgovarajućih oblika permanetnog obrazovanja


- podsticanje i pomaganje onih inicijativa i aktivnosti koje su usmerene na  očuvanje životne sredine i uređenje prostora, uštedu i racionalizaciju potrošnje svih vrsta energije i dr.


- da uspostavlja i neguje saradnju sa udruženjima, naučno-istraživačkim i obrazovnim organizacijama drugih struka, Privrednom i Zanatskom komorom i univerzitetima Srbije i drugim asocijacijama

 

Udruženje prati savremeni razvoj tehnike i tehnologije i ukazuju na tokove, zbivanja i promene u ovoj oblasti i daje mišljenje o optimalnosti tehničkih i tehnoloških projekata  pri investiranju i drugim poduhvatima u javnom interesu.

 

ISTORIJAT

 

Koreni srpske tehničke civilizacije potiču  još iz doba  Nemanjića u rudarsko-metalurškim  aktivnostima i gradnjom veličanstvenih sakralnih objekata u srednjovekovnoj srpskoj državi. Taj kontinuitet srpskog inženjerstva nije uništen ni viševekovnim osmanlijskim porobljavanjem srpskog naroda, već je samo utihnuo. Tu stručnost su uvideli i turski vladari, pa su 1774. Sultanovim fermanom priznali srpsko graditeljstvo poveravanjem novog uređenja Beogradskog pašaluka. 
Taj kontinuitet nastavlja se još intenzivnije posle pobede srpskog ustaništva, tako da već 1830. godine počinju da se realizuju prvi projekti srpskog inženjerstva u izvođenju regulacionih radova u Beogradu.
Za vreme Mihaila Obrenovića, 3. februara 1868. godine, na Velikoj školi, osnovana je Tehničarska družina koja je za prvog predsednika izabrala inženjera arhitektu Emilijana Joksimovića koji je osnivač i prvi urednik Srpskog tehničkog lista 1890. godine. Joksimović se smatra rodonačelnikom urbanističke struke i nauka u Srbiji.
Krajem 19. veka, srpsku inženjersku elitu obogaćuje nekoliko priznatih svetski imena – Josif Pančić, Mihajlo Pupin i Nikola Tesla kao prvi počasni član Udruženja. Nešto kasnije u ovom inženjerskom ansamblu priključio se i Milutin Milanković, poznati srpski inženjer, geofizičar, klimatolog i astronom svetskog glasa.
Čak i za vreme Prvog svetskog rata inženjerska organizacija održala je srpsku tehničku elitu na okupu u vojsci, tako da je redovna sednica Skupštine Udruženja održana  11. i 12. juna 1918. godine u Solunu.
Tokom Drugog svetskog rata, veliki broj inženjera učestvovao je u antifašističkoj borbi za oslobođenje svoje zemlje.
Posle oslobođenja, 28. decembra 1945. godine, registrovano je Društvo inženjera i tehničara Narodne Republike Srbije, rešenjem MUP-a pod I. br. 18181.
Inženjerska organizacija u Kraljevu razvijala se u skladu sa interesima  obnove i izgradnje grada Kraljeva i Republike Srbije, tako da se 2008. uključila u obeležavanje 140. godišnjice rada organizacije inženjera i tehničara Srbije.